PROVEDENO ISTRAŽIVANJE FLORISTIČKIH I VEGETACIJSKIH VRIJEDNOSTI LOKALITETA COLENTUM

Kroz mjesec travanj provedena je posljednja aktivnost projekta „Arheološko blago Colentum 6 – poticaj sudjelovanju zajednice u održivom razvoju lokalnih resursa kulturno-povijesne baštine“ prijavljen u sklopu Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. g. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova  Europske unije. Posljednja aktivnost projekta odnosila se na inventarizaciju biljnih vrsta arheološkog nalazišta Colentum.

U suradnji s mag.ing.agroekologije Majom Barešić iz LAG-a More 249  i biologinjom Osnovne škole Muterski škoji doc.dr. sc. Marijom Pandžom, provedeno je istraživanje područja uz rimsku vilu te vegetacije maslinika arheološkog nalazišta Colentum na  brdu Gradina u Murteru. Poseban naglasak istraživanja pod nazivom “Florističke i vegetacijske vrijednosti lokaliteta Colentum (otok Murter)” doc.dr.sc. M.Pandže stavljen je na endemične, ugrožene i zaštićene svojte i invazivne svojte, te zaštićene stanišne tipove. U halofitskoj zoni, uz rimsku vilu, zabilježeno je 25 svojti, a po maslinicima u travnjačkoj vegetaciji 119 svojti. S obzirom da je istraživanje obavljeno tek tijekom jednog mjeseca, popis vegetacije Colentuma nije potpun. Istraživanjem je zaključeno da čak 11 svojti flore lokaliteta Colentum pripada jednoj ili više kategorija od posebnog interesa (endemi, ugrožene ili strogo zaštićene vrste).

Cilj ovog istraživanja bio je barem dijelom upotpuniti saznanja o florističkim i vegetacijskim vrijednostima lokaliteta Colentum. Ovo istraživanje predstavlja temelj budućih istraživanja i planiranja razvoja Arheološko- rekreacijskog parka i arboretuma Colentum, a evidentiranje kategorija flore od posebnog interesa još je jedna u nizu potvrda vrijednosti i važnosti očuvanja arheološkog lokaliteta Colentum.

Udruga Argonauta posebno se zahvaljuje doc.dr. sc. Mariji Pandži te mag.ing.agroekologije Majom Barešić na stručnoj pomoći i vrijednom provedenom istraživanju.