18 MILJA OD UŠĆA KRKE II

Arheološko nalazište Colentum nalazi se na poluotoku Gradina u Murteru i jedno je od najvažnijh arheoloških nalazišta Šibensko- kninske županije. Arheloški ostaci povezani s Colentumom datiraju još u 11.st. pr. Kr., međutim puno više nalaza imamo iz razdoblja liburnskog i rimskog grada Colentuma. Smatra se, da je Colentum uz Jader (Zadar) bio najvažnija luka pomorskog naroda Liburna, a ostatke ove luke nalazimo u moru uz obalu poluotoka Gradine. Pronađeno je i balastno kamenje te drveni ostaci koji potvrđuju postojanje liburnske luke, a na brdu Gradina nalazimo liburnske suhozidne bedeme. Liburnski Colentum s vremenom se transformirao u rimski gradić, a kao dokaz tome nalazimo ostatke sačuvane ville rusticae koja se nalazi dijelom u moru dijelom na kopnu poluotoka Gradine. Ovo arheološko nalazište započelo se 2010. godine ponovo istraživati nakon stanke od gotovo pola stoljeća, i od tada do danas na ovom su području provedeni brojni projekti i istraživanja koja su donijela značajne rezultate. Za Colentum se nerijetko kaže da je „grad mozaika“ jer gdje god se zakopa, pronalaze se ostaci mozaika, često i trobojnih što je, prema kazivanjima stručnjaka prava rijetkost. U suradnji i uz financijsku podršku NP Krka, udruga Argonauta do sada je provela projekte čiji su rezultati bili prva lutkarska predstava za djecu predškolske dobi, sudjelovanje na manifestaciji “Burnumske ide” sa svrhom učenja na primjeru dobre prakse, te organizacija manifestacije “Noć Colentuma” koja uvelike pridonosi valorizaciji arheološkog lokaliteta Colentum.

Kroz projekt „18 milja od ušća Krke“ udruga Argonauta će u suradnji sa suradnicima iz lokalne zajednice, posebno glavnim organizatorom, Turističkom zajednicom Općine Murter- Kornati nastaviti raditi na unaprjeđenju manifestacije „Noć Colentuma“. Aktivno sudjelovanje u organizaciji i provedbi prethodnih manifestacija predstavlja dobru bazu za bolju organizaciju budućih manifestacija, poboljšanje prethodnih i uvođenje novih aktivnosti manifestacije. S tim u vezi  projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Koordinacijski sastanak organizatora manifestacije „Noć Colentuma 2018.“
  2. Nastavak „Male škole kazališta“
  3. Organizacija sajamskog dijela manifestacije „Noć Colentuma“

Projektne aktivnosti fokusirane su na valorizaciju ovog arheološkog nalazišta u svrhu očuvanja materijalne baštine, podizanja kvalitete života lokalne zajednice, osnaživanja međusektorske suradnje, očuvanja prirode i okoliša te informiranja javnosti.

CILJEVI: Glavni cilj ovog projekta je turistička valorizacija manifestacije „Noć Colentuma 2018.“ u svrhu održivog razvoja arheološkog nalazišta Colentum u Murteru. Specifični ciljevi su: • Revitalizacija dramskog amaterizma u Murteru kroz Malu školu kazališta. • Jačanje suradnje privatnog, javnog i civilnog sektora lokalne zajednice i šire. • Promocija arheološkog nalazišta Colentum.

KORISNICI: Lokalno stanovništvo, turisti, posjetitelji

DONATOR: JU NP Krka

TRAJANJE: Kolovoz 2018.- Ožujak 2019.

VRIJEDNOST: 3.900,00 Kn