Arheološko- rekreacijski park Colentum

Cilj projekta jest na prostoru poluotoka Gradina na otoku Murteru urediti arheološko-rekreacijski park koji će arheološko nalazište Colentum transformirati u prvoklasnu turističku atrakciju te biti platforma za razvoj kulturnog, edukativnog i sportsko-rekreacijskog turizma otoka Murtera.

Arheološki park Colentum sastojati će se od nekoliko ambijentalnih cjelina: arboretuma, obalne šetnice, tematske arheološke plaže, podmorske tematske šetnice, šetnice s vidikovcima na drevnim liburnskim bedemima, prostora za igru i razonodu te prijamnog objekta s recepcijom, sanitarnim čvorovima te prostorijama predviđenim za arheološke radionice.

Projekt Arheološki park Colentum dio je šireg projekta ASTeRisk kojeg je općina Murter-Kornati u partnerstvu s gradom Medulinom, Osorom, sveučilištem u Padovi te općinom Rovigo iz Italije prijavila na natječaj Interreg Italija-Hrvatska.

Za više informacija o projektu možete se obratiti dolaskom u Općinu Murter.

Na slijedećem linku možete vidjeti cijelu prezentaciju: Arheološki park Colentum.

Slijedi detaljnije obrazloženje ambijentalnih cjelina.

Arboretum i rasadnik

Ponovno oživljavanje poljoprivredne proizvodnje na ovom lokalitetu, kao i mogućnost novih arheoloških istraživanja podrazumijeva stvaranje novog tipa zajedništva između vlasnika zemljišta i grada. Održivi razvoj ovog lokaliteta trebao bi se temeljiti na zajedničkom arboretumu – rasadniku u kojem bi se uzgajale, istraživale, prezentirale i prodavale karakteristične i rijetke biljne vrste mediteranskog podneblja. Vlasnici zemljišta postali bi dioničari poljoprivredne proizvodnje poluotoka Gradina u kojem bi se artikulacija prostora postizala zelenilom, koloritom i mirisima koji bi dočaravali rimske vrtove, a posjetiocima i kupcima nudili ugodu, nova znanja i otkrića, a sve kroz igru i veselje. Pri tome bi biljke u glinenim posudama oblikovale konture otkrivenih urbanih i stambenih prostora, kolorit malih sadnica također u lončanicama dočarao bi podne mozaike, a viša vegetacija značajne prostorne poteze. Nova poljoprivredna aktivnost koja bi se razvila na ovom lokalitetu potakla bi kreativnost i zapošljavanje, stvorila uvjete za prepoznavanje posebnosti prostora i omogućila ukupni boljitak lokalne zajednice.

Obalna šetnica

Projekt predviđa da se automobili zaustavljaju na parkingu južno od ulaza u groblje te da se oblikuje dostojanstven ulaz u groblje obrubljen nizom čempresa i kamenim zidom. Duž zapadnog zida groblja, neposredno uz drvored čempresa predviđena je šetnica koja je ujedno i servisni pristup vatrogascima i hitnoj pomoći, invalidima, ali i vozilima za dopremu i servisiranje info punkta arheološko- rekreacijske zone sa pomoćnim sadržajima.

Liburnski bedem

Rekonstrukcija bedema predviđa šetnicu s površinom od kamene sipine koja omogućava ugodnu šetnju, te kretanje vatrogasnog vozila. Rubovi šetnice su od grubo složenog kamena kako bi se otežalo prilaženje opasnom rubu. Vidikovci, odmorišta i info punktevi biti će organizirani u u širini bedema. Oblikovanjem šetnice ponuđeno je rješenje deniveliranih ulaza u privatne posjede iznad bedema kao i elementi sa prorezima koji kadriraju krajolik za posjetioce različitih visina. Odmorišta će biti zasjenjena sadnjom visokog zelenila.

Arheološka tematska plaža

Projektom je predviđeno da se oko čitavog poluotoka uz more oblikuje šetnica ugodna za kretanje pješaka, kolica sa djecom, biciklista, a po potrebi i servisnih vozila. Kako bi ilustrirali izvornu funkciju suhozida projektom je predviđena izgradnja novog širine cca 60 cm, visine cca 120 cm iznad nasipa plaže koji bi zajedno sa šetnicom iza njega dijelilo dvije zone: plažu i predloženi arboretum. Ulazi na privatne parcele u suglasnosti s vlasnicima oblikovati će se vratima sa informacijskim panoom na kojem će se navesti vlasnik i poljoprivredna kultura koju uzgaja, a rub prema šetnici ozeleniti će se šišanim grmovima. Niz stabala saditi će se u velikim posudama ugrađenim u suhozid kako bi se zaštitili od prevrtanja pod udarom vjetra. Posebna pažnja posvećena je zaštiti antičkih zidova koje more i pomicanje šljunka erodira, te obradi podova između zidova kako bi se zaštitili sačuvani detalji podnica, ilustrirao karakter prostora, te omogućilo lako održavanje. Predviđeno je popločanje podova betonskim protukliznim pločama hrapave strukture sa dodanim elementima na koje su ubetonirane protuklizne keramičke pločice žarkih boja koje podsjećaju na kolorit podova iz doba rimskog carstva.

Prijemni objekt

Potrebni prostorni sadržaji riješeni su tipskim modulima međusobno povezanim, točkasto oslonjenih na terenu, sa mogućnošću premještanja u slučaju daljnjih arheoloških istraživanja, odnosno proširenja groblja. Predloženi montažni objekt, sastavljen od niza modula, biti će obložen drvenim lamelama, a u objektu će bit smještena recepcija sa multimedijskom opremom za prezentaciju lokaliteta i automatima za osvježavajuća pića, skladišni prostor recepcije, muški i ženski sanitarni čvor, te sanitarni čvor za hendikepirane osobe, vanjski TV za posjetioce plaže, zasjenjene terase opremljene priključcima za multimedijsku opremu. Jedna terasa biti će namijenjena arheološkim radionicama, druga odmoru posjetioca.

Podmorska tematska šetnica

Veliki dio nekadašnjeg grada i lučkih postrojenja nalazi se pod morem o čemu svjedoče bogati arheološki nalazi. Kupanje u potonulom gradu je doživljaj, a pretraživanje morskog dna posjetioce pretvara u istraživače. Istraživanje podmorja omogućiti će se kupanjem, ronjenjem, promatranjem kroz ostakljene otvore na splavi i pretraživanjem dna podmorskim „dronovima“.

Podmorje će se zaštiti plutačama od brodova koji sidrenjem mogu oštetiti lokalitet, a zaštitnim mrežama arheološki ostaci od devastacije i krađe. Kako bi se razgledavanje podmorja učinilo interesantnijim prilagođeno je njihovo prezentiranje u jednu cjelinu sa obuhvaćenim lokalitetima koji će pored izvornog obuhvatiti i dvije instalacije sa kopijama.

Prostori za igru, razonodu i učenje

Čitav prostor slaviti će život na Mediteranu. Posjetioci trebaju postati istraživači. Umjesto dječjih igrališta, čitav prostor, a naročito arboretum i zone gdje to arheološka istraživanja omogućuju, postati će prostori otkrivanja čari prirode i razvoja ljudskog društva. U zoni plaže predviđeno je popločenje prostora između antičkih zidova betonskim pločama grube strukture sa rupama u podu kao odušak plimi. Na kopnu se prostori između zidova „useljavaju“ istim pločama, a rupe se ispunjavaju opekom ili keramičkim fragmentima intenzivnog kolorita. U arboretumu se unutar starih zidova ili popločanih rubova oblikuju polja lončanica intenzivnih boja koja pogledom iz zraka dočaraju nekadašnje rimske mozaike. Kao moguće ilustracije načina življenja predloženi su bazeni i kavezi za čuvanje Svježe ribe i morskih plodova, liburnska lađa, krletke za ptice i sl.

+