Prijavi pronalazak

Vjerujemo da ćete se šetajući kroz Colentum, baš kao i mi znatiželjno osvrtati oko sebe i tražiti tragove prošlosti. Možda pri jednoj ovakvoj šetnji zaista i naiđete na pravo arheološko blago koje se do sada skrivalo među ostacima Colentuma! Svaki novi pronalazak znači nova saznanja o prošlosti Colentuma i vodi nas korak bliže ka njegovoj valorizaciji…Stoga, ukoliko budete te sreće, molimo Vas da nam prijavite svoj pronalazak! U dolje navedenom formularu navedite tražene informacije te ćemo Vas kontaktirati, a možete biti slobodni i posjetiti nas na našoj adresi. Unaprijed zahvaljujemo.Galerija

+