Upoznaj legionara Kvinta

Već pri prvom Arheološkom kampu Colentum javilo se pitanje o maskoti arheološkog nalazišta Colentum koja bi predstavila život antičkog Colentuma. Nakon kraćeg razmišljanja, za maskotu je odabran Kvint Petronije Valent Kolentinac, lik inspiriran arheološki nalazima s Murtera te povijesnim činjenicama iz vremena kada nalazi datiraju, tj. kraja prvog i početka drugog stoljeća poslije Krista. Kvint je svojevrsna personifikacija znatiželje o tome kakvu tajnu skriva predivini brežuljak Gradina na kojemu i podno kojega se skrivaju ostaci antičkog grada Colentuma.

Na temelju saznanja o životu antičkog grada Colentuma koja su potkrijepljena arheološkim istraživanjima ovog arheološkog nalazišta, napisana je priča o Kvintu.

Ova ilustrirana priča je postala jedan od suvenira Colentuma, a također, na temelju iste režirana je i predstava „Mali kalafat“ koju provodi Mala škola kazališta iz Murtera pod vodstvom Sergeja Mioča. Želite li pobliže upoznati Kvinta i njegove prijatelje, pročitajte ovu zanimljivu ilustriranu priču ili nam se pridružite na našoj Maloj školi kazališta!

„Dječak Kvint iz Grada Colentuma mašta o tome da postane legionar. Njegovu razigranu svakodnevicu prekida iznenadan i silovit napad gusara koji pljačkaju Colentum te otimaju Kvinta zajedni s njegovim sumještanima. Budućnost Colentuma ovisi o tajnoj karti s blagom koja se sada nalazi u rukama gusara.“

Galerija

+