Međunarodni arheološki kamp Colentum – Murter

Međunarodni arheološki kamp „Colentum“ djeluje na prostoru prapovijesne gradine i antičkog naselja koje se identificira s Kolentom iz djela starih pisaca. Prvi kamp održan je 2012. godine, a organizacijski tim kampa čine Udruga Argonauta, Muzej Grada Šibenika, Sveučilište u Zadru  te Filozofski fakultet iz Zagreba. Osmišljen je kao spoj istraživanja, predavanja i kreativnih radionica, a okuplja zvučna imena iz područja arheologije, podmorske arheologije, profesore i studente domaćih i međunarodnih sveučilišta. Uz terenski rad, koji se provodi dijelom na kopnu, a dijelom obuhvaća pomorska istraživanja, kamp prati i predavanja referentne tematike, provodi razne vježbe, sanacije arheološkog nalazišta Colentum, posjet arheološkim nalazištima u blizini i sl. Akademska vrijednost kampa procjenjena je sa 3 ECTS boda.

Do sada su održana četiri međunarodna arheološka kampa koja su polučila izuzetne rezultate. Jedan od značajnih rezultata istraživanja je saznanje da je Colentum bio više od marintimne vile kako se pretpostavljalo do tada – Colentum je bio veliki objekt koji se koristio od antike (1.st.) pa do 5. ili 6. stoljeća, a moguće je čak i u srednjem vijeku, te se protezao na prostoru dugom najmanje 25 metara. Uz to, pronađeni su brojni ostaci mozaika, čepova i raznih ulomaka amfora, ulomci fine i grube keramike, lampice i tegule i dr., a podmorskim istraživanjima utvrđeni su ostaci, pretpostavlja se, antičkog pristaništa koje se protezalo od punte pod Gradinom do današnje Marine Hramina.

Uz stručnu podršku organizatora te financijsku podršku Općine Murter Kornati, Turističke zajednice općine Murter-Kornati, Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, Županije šibensko- kninske te Ministarstva kulture, očekuje se da će i budući arheološki kampovi polučiti jednako vrijedne rezultate i otkriti nove tajne Colentuma ali usput i pridonijeti razvoju kako edukacijskog, tako i kulturnog turizma.

Galerija

+