Arheološko blago Colentum 7

Projekt “Arheološko blago Colentum 7” usmjeren je na razvoj edukativno- zabavnih sadržaja lokaliteta Colentum u cilju valorizacije arheološkog lokaliteta Colentum i poboljšanja kvalitete života lokalne zajednice.

Arheološko nalazište Colentum nalazi se na poluotoku Gradina u Murteru i jedno je od najvažnijih arheoloških nalazišta Šibensko- kninske županije. Potencijal ovog lokaliteta prepoznat je od strane lokalne samouprave, no osviještenost lokalnog stanovništva o vrijednosti i mogućnostima ovog lokaliteta još uvijek je na niskoj razini te je svakodnevno potrebno raditi na razvoju iste.

Kroz ovaj projekt želimo doprinijeti razvoju edukativnog sadržaja na lokalitetu Colentum, unaprijediti postojeće sadržaje i razviti nove metode edukacija vođenih neformalnim metodama, a inspiriranih sadržajem ovog lokaliteta. Projektne aktivnosti odnose se na unaprjeđenje igre “Okusi iz amfore”, kreiranje igre traženja blaga na Colentumu te promoviranje tradicijske djelatnosti lončarstva tj. izrada glinenih predmeta. Ove aktivnosti provode se u cilju valorizacije arheološkog lokaliteta Colentum, što će posljedični imati efekt na poboljšanje kvalitete života stanovništva otoka Murtera u mnogim smjerovima. Educirana i osviještena lokalna zajednica kao dionik aktivnosti i projekta planiranih na području ovog lokaliteta predstavlja temelj za daljnju valorizaciju istog.

Sukladno navedenom, aktivnosi projekta su kako slijedi:

  1. Izrada replika amfora za potrebe igre „Okusi iz amfore“
  2. Promoviranje tradicijske djelatnosti lončarstva
  3. Kreiranje sadržaja i letka edukativno- zabavne igre traženja blaga na Colentumu

Razvoj tradicijske djelatnosti lončarstva, edukativno-zabavne igre te igre traženja blaga imat će efekta ne samo na domicilno stanovništvo otoka Murtera, već i na sve posjetitelje budući da će sav sadržaj biti dostupan i na engleskom jeziku. Ovaj projekt kroz razvoj igre “Okusi iz
amfore” potiče neposredno i razvoj ugostiteljske ponude otoka Murtera, što je također od velike važnosti za lokalnu zajednicu koja se između ostalog afirmira kao gastronomska destinacija.

 

CILJEVI: Opći cilj ovog projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života na otoku Murteru kroz daljnju valorizaciju arheološkog lokaliteta Colentum. Specifični ciljevi našeg projekta su: 1. Pridonijeti valorizaciji Colentuma uz pomoć edukativno-zabavnih sadržaja za djecu i mlade. 2.Pridonijeti valorizaciji Colentuma uz pomoć informativnih sadržaja za lokalnu zajednicu i posjetitelje.

KORISNICI: -Lokalna zajednica -Turisti i posjetitelji otoka Murtera

PARTNERI: Općina Murter- Kornati KUU Zaokret, Murter

DONATORI: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

TRAJANJE: Listopad 2018.- Kolovoz 2019.

VRIJEDNOST: 15.000,00 Kn

+