Projekt Tangram

Akronim projekta TANGRAM, skračenica je za puni naziv koji glasi: “Transnacionalni resursi nacionalnih parkova i parkova prirode na jadransko-jonskom turističkom tržištu”/”Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace”.

Ovaj projekt na kojemu udruga Argonauta sudjeluje kao partner, otpočeo je 1. veljače 2020. a trajat će do 31.srpnja 2022. Projekt je financiran u sklopu Interreg programa ADRION kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund (ERDF)) i IPAII fondove.

Sažetak projekta: ADRION regija predstavlja jednu od najbogatijih regija u Europi u terminima kulturne raznolikosti s izrazitim bogatstvom različitih kultura, tradicija, jezika, religija i arhitektonske baštine, u rasponu od Antike do modrenog doba.

No ipak razina pristupačnosti i prezentacije kulturnih i krajobraznih turističkih atrakcija značajno varira među zemljama ovog područja, a najviše u razini pristupačnosti nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih dijelova prirode kao turističkih atrakcija.

Projekt TANGRAM pružit će inpute i rješenja s ciljem razvoja optimalnog okvira za koordinaciju odgovarajućih aktivnosti i podržat će razvoj transnacionalnih strategija za zajedničku promociju zaštićenih dijelova prirode (NP,PP i dr.) u Jadransko-jonskoj regiji, kao turističkih destinacija, zahvaljujući razvoju TANGRAM Transnacionalne mreže, koja će pak biti razvijena kroz benchmarking proces najboljih praksi u regiji.

Lokalne inicijative ne nadopunjuju se i ne slijede uvijek integrirani pristup, ali će kroz ovaj projekt biti uključene u lokalne akcijske planove i u Transnacionalni akcijski plan, koji će identificirati buduće zajedničke aktivnosti na ADRION području.

TANGRAM će poduprijeti modele održivog turizma kroz valorizaciju i promociju zaštičenih dijelova prirode kao turističkih destinacija, umreženih s ostalim glavnim kulturnim i prirodnim resursima Jadransko-jonske regije, na temelju zajednički razvijenih metodoloških alata i novim sustavom upravljanja temeljenim na participativnom pristupu.

Drugačiji set ponude turističkih proizvoda, temeljen na jedinstvenom i inovativnom transnacionalnom modelu, obogatit će turističku ponudu ADRION regije i omogućiti tokove turista, posebno izvan glavne sezone, stimulirati konkurentnost malih i srednjih poduzeća, poboljšati javne i private transnacionalne suradnje među dionicima u lancu turističke ponude i  podići kvalitetu života lokalnog stanovništva, što će biti testirano lokalnim pilot akcijama.

CILJEVI: Svrha projekta je izgradnja i promicanje turističkog brenda ADRION, promocijom održive valorizacije i integracije brenda u turističku ponudu nacionalnih parkova i parkova prirode kao turističkih resursa s dodatnim potencijalom, kroz inovativan siustav upravljanja temeljen na suradnji između dionika.

KORISNICI: Jedinice lokalne/regionalne samouprave; Ministarstva, Javne institucije iz turističkog sektora; Pružatelji javnih usluga/infrastrukture; Javne ustanove za zaštitu prirode; Zainteresirane javnosti uključujući OCD-ove; Sveučiliišta i istraživački instituti; Mala i srednja poduzeća (SME); Organizacije za podršku poduzetništvu; Opća javnost; Turisti.

PARTNERI: NOSITELJ: Općina Monza – Italija; PARTNERI: Udruga Argonauta – Murter, Hrvatska; DELTA 2000 Consortium Company with limited liability – Italija; RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica – Slovenija; Tourism Bohinj – Slovenija; Development Agency of Evia SA – DAE – ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) – Grčka; CSO Proactive – Srbija; Regional Agency for Socio-Economic Development – Banat – Srbija; Banja Luka Tourist Board – Bosna i Hercegovina; University of Vlora “Ismail Qemali” – Albanija.

Donatori: EU kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund (ERDF)) i IPAII fondove

TRAJANJE: 30 mjeseci 01.02.2020. – 31.07.2022.

VRIJEDNOST: 1 645 945.00 eur