Liburnski grad

Presjek suhozidnih bedema
Sudeći prema dataciji nalaza iz grobova sa susjednog otoka Mali Vinik, zasigurno je naselje Gradina postojalo od 11 St. Pr. Kr. i trajalo do transformacije u Rimski gradić. Prapovijesno naselje bilo je elipsoidnog oblika, i bilo je okruženo zidovima, koja su uključivala područje od oko 150*200 m (područje oko obranjenog područja je procjenjeno na 10 ha).
Stoga, za ovo područje se pretpostavlja da je bilo jedno od najvećih gradova južne Liburnije.

Točnije, pretpostavlja se da je u kasnoliburnskoj dobi, uz Jader (Zadar), Colentum bio jedan od dva glavna pomorska centra južne Liburnije.
Suhozidne bedemi prapovijesnog naselja na Gradini bili su vrlo masivni, na nekim mjestima dosezali su širinu od 4 do 5 metara, a na površini koja je opasana uočeni su površinski fragmenti prapovijesne keramike koja datira u kasno brončano i željezno doba.

Nalazi kuća vidljivi su u ostacima vrlo malih pravokutnih građevina koje su usječene u stijene na vrhu brda Gradina, i na zapadnim i južnim padinama koje su bile mnogo ugodnije za život.

 

 

+