Novosti

Novosti

PROVEDENO ISTRAŽIVANJE FLORISTIČKIH I VEGETACIJSKIH VRIJEDNOSTI LOKALITETA COLENTUM

Kroz mjesec travanj provedena je posljednja aktivnost projekta „Arheološko blago Colentum 6 – poticaj sudjelovanju zajednice u održivom razvoju lokalnih resursa kulturno-povijesne baštine“ prijavljen u sklopu Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. g. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova  Europske unije. Posljednja aktivnost projekta odnosila se na inventarizaciju biljnih vrsta arheološkog nalazišta Colentum.

U suradnji s mag.ing.agroekologije Majom Barešić iz LAG-a More 249  i biologinjom Osnovne škole Muterski škoji doc.dr. sc. Marijom Pandžom, provedeno je istraživanje područja uz rimsku vilu te vegetacije maslinika arheološkog nalazišta Colentum na  brdu Gradina u Murteru. Poseban naglasak istraživanja pod nazivom “Florističke i vegetacijske vrijednosti lokaliteta Colentum (otok Murter)” doc.dr.sc. M.Pandže stavljen je na endemične, ugrožene i zaštićene svojte i invazivne svojte, te zaštićene stanišne tipove. U halofitskoj zoni, uz rimsku vilu, zabilježeno je 25 svojti, a po maslinicima u travnjačkoj vegetaciji 119 svojti. S obzirom da je istraživanje obavljeno tek tijekom jednog mjeseca, popis vegetacije Colentuma nije potpun. Istraživanjem je zaključeno da čak 11 svojti flore lokaliteta Colentum pripada jednoj ili više kategorija od posebnog interesa (endemi, ugrožene ili strogo zaštićene vrste).

Cilj ovog istraživanja bio je barem dijelom upotpuniti saznanja o florističkim i vegetacijskim vrijednostima lokaliteta Colentum. Ovo istraživanje predstavlja temelj budućih istraživanja i planiranja razvoja Arheološko- rekreacijskog parka i arboretuma Colentum, a evidentiranje kategorija flore od posebnog interesa još je jedna u nizu potvrda vrijednosti i važnosti očuvanja arheološkog lokaliteta Colentum.

Udruga Argonauta posebno se zahvaljuje doc.dr. sc. Mariji Pandži te mag.ing.agroekologije Majom Barešić na stručnoj pomoći i vrijednom provedenom istraživanju.

Novosti

PROVEDENA AKCIJA ČIŠĆENJA U SKLOPU PROJEKTA ARHEOLOŠKO BLAGO COLENTUM 6

Prošlu subotu je u sklopu projekta Arheološko blago Colentum 6 održana akcija čišćenja zemljišnih parcela na lokalitetu Colentum. Glavni cilj projekta Arheološko blago Colentum 6 je doprinos valorizaciji kulturne i prirodne baštine arheološkog nalazišta Colentum kroz animaciju i edukaciju vlasnika zemljišta na brdu Gradina, poticanje volonterizma u lokalnoj zajednici te umrežavanje dionika iz privatnog, javnog i neprofitnog sektora. Projekt provodi udruga Argonauta u suradnji s Općinom Murter- Kornati, komunalnim poduzećem Murtela, Muzejem grada Šibenika i LAGom 249, a sve uz financijsku potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova  Europske unije.

Akcija je okupila 20 sudionika, članova udruge Argonauta, djelatnika komunalnog poduzeća Murtela, volontera i vlasnika zemljišnih parcela na Colentumu. Aktivnosti volonterske akcije bile su usmjerene na područje arheološkog lokaliteta Colentum uz novi suhozid koji dijeli arheološku plažu od zemljišnih parcela.  U svega nekoliko sati akcije velik dio zemljišnih parcela je očišćen od raslinja i uređen.

Ova volonterska akcija bila je izuzetno važna kako bi vlasnici parcela dobili uvid u potencijal ovog lokaliteta i mogućnosti njihova sudjelovanja u razvoju arheološkog lokaliteta Colentum, a sve po idejnom projektu Arheološkog parka Colentum arhitekta Vinka Peračića. Udruga Argonauta zahvaljuje svim sudionicima volonterske akcije na aktivnom sudjelovanju i pomoći u valorizaciji arheološkog lokaliteta Colentum.

U sklopu projekta Arheološko blago Colentum 6 uskoro će se predstaviti i posljednje dvije aktivnosti, prijevod Web stranice Colentum.info na engleski jezik te inventrarizaicija biljnih vrsta na lokalitetu Colentum. Posljednja navedena aktivnost provodi se u suradnji s LAG-om 249 Vodice te profesoricom Marijom Pandža.

Novosti

Zajedno za Colentum- Arheološko blago Colentum 6

U prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice Murter jučer je u 18h održan sastanak u sklopu projekta Arheološko blago Colentum 6. Glavni cilj projekta Arheološko blago Colentum 6 (ABC6) je doprinos valorizaciji kulturne i prirodne baštine arheološkog nalazišta Colentum kroz animaciju i edukaciju vlasnika zemljišta na brdu Gradina, poticanje volonterizma u lokalnoj zajednici te umrežavanje dionika iz privatnog, javnog i neprofitnog sektora. Projekt provodi udruga Argonauta u suradnji s Općinom Murter- Kornati, uz financijsku potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova  Europske unije.

Sastanak je okupio vlasnike jednog dijela zemljišta na brdu Gradina, predstavnike neprofitnog, javnog i privatnog sektora. Okupljenima se na početku sastanka obratila Ivona Jadrić, izvršna direktorica udruge Argonauta, koja je predstavila projekt Arheološko blago Colentum 6, te podsjetila na rezultate uspješno provedenih projekata Arheološko blago Colentum 1-5.

Sudionici sastanka imali su priliku čuti sve o projektu Arheološkog parka Colentum kojeg je projektirao arhitekt Vinko Peračić. Arhitekt je predstavio idejno rješenje uređenja brda Gradina u Murteru, s posebnim naglaskom na stvaranje arboretuma na Colentumu. Nakon prezentacije idejnog projekta arhitekta, konzultant Eupolis grupe Ranko Milić, predstavio je model javno- privatnog partnerstva upravljanja brdom Gradina, na korist lokalne zajednice, vlasnika zemljišta, posjetitelja i svih uključenih dionika.

Otvorena rasprava na kraju sastanka pokazala je kako su vlasnici zemljišta na brdu Gradina pozitivnih reakcija na predložene projekte i kako bi se rado uključili u buduće projekte. Raspravi se pridružio i Luka Ježina u ime Općine Murter- Kornati koja je s projektom Arheološkog parka Colentum aplicirala za sredstva. Ovaj sastanak prvi je službeni kontakt s vlasnicima zemljišta na brdu Gradina i kao takvog smatramo ga vrlo važnim za nastavak suradnje i aktivnosti na području arheološkog nalazišta Colentum.

Sastanak je najavio i sljedeću aktivnost koja se odnosi na uređenje jedne od parcela na brdu Gradina kao pilot projekt budućem arboretumu na Gradini. Također, u tijeku je evidentiranje biljnih vrsta na brdu Gradina, što će biti također jedan važan doprinos valorizaciji ovog lokaliteta.

+