Najava projekta

Najava projekta

ZAPOČEO PROJEKT OKUSI IZ AMFORE-BAŠTINA INTERPRETIRANA KROZ MARITIMNU KULTURU I GASTRONOMIJU

Kada bismo definirali značenje amfore iz današnjeg ugla promatranja, mogli bismo reći da je amfora antička ambalaža namijenjena za skladištenje različitih namirnica uz mogućnost višestrukog korištenja i raznovrsnih namjena. One koje pronalazimo na dnu mora služile su uglavnom za skladištenje i trgovinu ulja, vina i začina, a njihova namjena sezala je i do uloge građevnog materijala kada bi amfora izgubila svoju osnovnu formu. Projektom Okusi iz amfore amfora će dobiti dodatnu dimenziju i smisao- njen sadržaj neće biti samo skladištenje namirnica, već i iskustava i osjećaja temeljenog na okusima i mirisima antičkih vremena.

Radnom marendom, ili kako se u rimsko doba nazivao- ientaculum, započeli smo aktivnosti projekta Okusi iz amfore. Tom prilikom predstavili smo projekt i njegove glavne aktivnosti javnosti, a uz to, okupili smo sudionike aktivnosti projekta Edukacija odabranih ribara i kuhara – edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti ribarske ili pomorske baštine na prvoj radionici na kojoj smo se upoznali s namirnicama korištenim u vrijeme Colentuma, razmijenili iskustva među okupljenim ribarima, prerađivačima ribe i ugostiteljima te zajedničkim snagama, vođeni edukatoricama Centra za kulturu prehrane, proučili načine konzerviranja ribe i osmislili nova jela inspirirana prošlošću.

Sudionici radionica nastavili su svoje aktivnosti radionicama na temu antičke večere inspirirane prošlošću Colentuma- korištenjem tradicionalnih namirnica, sudionicima je predstavljeni suvremeniji načini, recepti i kombinacije kako bi se osvijestila i njegovala činjenica da tradicija evoluira s vremenom te da će na taj način jedino opstati. Uz to, na obje radionice sudionici su raspravljali o mogućnostima suradnje te problemima i izazovima s kojima se susreću bilo u lovu ili preradi ribe, bilo u ugostiteljskoj ponudi ribljih specijaliteta.

Različitim inovativnim pristupima popularizaciji i tematiziranju ribarstva i maritimne baštine inspiriran povezivanjem antičkih resursa doprinijet će se vrednovanju maritimne baštine područja LAGUR-a Galeb. Kroz edukaciju lokalne zajednice i jačanje kapaciteta, povezivanjem privatnog, javnog i civilnog sektora koji djeluje na području mora i ribarstva te  unaprjeđenjem manifestacije Noć Colentuma popularizirat će se gastronomija bazirana na ribljim specijalitetima dostupna svima koje put nanese na otok Murter. Antički dio povijesne i kulturne ostavštine arheoloških lokaliteta otoka Murtera služit će kao inspiraciju za novu ponudu.

Putem razvojne strategije FLAG-a „Galeb“, Mjere 2.1.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ udruzi Argonauta, sa sjedištem u Murteru, je dodjeljeno 148.846,00kn kn bespovratnih sredstava za provedbu projekta Okusi iz amfore. Sredstva će se koristiti za provedbu edukacija za ribare, prerađivače ribe i ugostitelje, osmišljavanje antičkog menija, provedbu nagradne igre Okusi iz amfore, te organizaciju i provedbu manifestacije 5 “Noć Colentuma 2022”. . Odlukuo odabiruprojekta je donio FLAG „Galeb“, a Odluku o dodjeli sredstava Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva u lipnju 2021.godine. Aktivnost je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskogfonda zapomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Projekt provodi udruga Argonauta u partnerstvu s Općinom Murter- Kornati te Turističkom zajednicom Općine Murter-Kornati.

Najava projekta

Novi projekt na Colentumu: ARHEOLOŠKO BLAGO COLENTUM 8

Arheološki lokalitet Colentum jedno je od najvažnijih arheoloških nalazišta Šibensko- kninske županije. Provedbom raznih aktivnosti i projekata tijekom godina na području lokaliteta Colentum podignuta je razina osviještenosti lokalne zajednice o značaju i potencijalu lokaliteta. Projektom “Arheološko blago Colentum 8” želi se potaknuti daljnja valorizacija lokaliteta Colentum u svrhu poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Razvoj sadržaja primjeren raznim dobnim skupinama, od djece do odraslih, predstavljat će novu ponudu koja udovoljava potrebama lokalnog stanovništva za sadržajima, kojih na otoku nerijetko nedostaje. Valorizacija lokaliteta Colentum kroz projektne aktivnosti potaknut će lokalno stanovništvo na; promišljanje o mogućnostima sudjelovanja u valorizaciji lokaliteta, mogućnosti ostvarivanja vlastite koristi iz sudjelovanja, razvoj gospodarskih aktivnosti otoka Murtera kroz revitalizaciju tradicijskih djelatnosti poput suhozidarstva, lončarstva, brodogradnje… Specifično, u ovom će se projektu pozornost posvetiti suhozidarstvu kao tradicijskoj graditeljskoj formi koju su prepoznale i svjetske i nacionalne institucije te uvrstile umijeće suhozidne gradnje na UNESCO-v popis nematerijalne baštine čovječanstva i Registar kulturnih dobara RH.

Kako bi se ostvarila osviještenost lokalnog stanovništva o vrijednosti lokaliteta i njegovim mogućnostima, nužni su projekti poput ovog koji svojim aktivnostima animiraju, educiraju i inspiriraju ciljne skupine.

 

Sukladno navedenom, aktivnosti projekta su:

  1. Izrada replika amfora za potrebe igre “Okusi iz amfore”
  2. Obnova dijela suhozida na lokalitetu Colentum
  3. Priprema sadržaja, dizajn i tisak letaka i plakata za igru “Okusi iz amfore”
  4. Dizajn, izrada i postavljanje drvene kućice na poluotoku Gradina

 

CILJEVI: Opći cilj ovog projekta je doprinos poboljšanju kvalitete života na otoku Murteru kroz daljnju valorizaciju arheološkog lokaliteta Colentum i okolice te promoviranje kulturne baštine našeg kraja.

KORISNICI: Lokalna zajednica, turisti i posjetitelji otoka Murtera

PARTNERI: Općina Murter-Kornati

DONATORI: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

TRAJANJE: 1. listopada 2019. – 31. srpnja 2020.

VRIJEDNOST: 24.000,00 kn

Najava projekta

18 MILJA OD UŠĆA KRKE II

Arheološko nalazište Colentum nalazi se na poluotoku Gradina u Murteru i jedno je od najvažnijh arheoloških nalazišta Šibensko- kninske županije. Arheloški ostaci povezani s Colentumom datiraju još u 11.st. pr. Kr., međutim puno više nalaza imamo iz razdoblja liburnskog i rimskog grada Colentuma. Smatra se, da je Colentum uz Jader (Zadar) bio najvažnija luka pomorskog naroda Liburna, a ostatke ove luke nalazimo u moru uz obalu poluotoka Gradine. Pronađeno je i balastno kamenje te drveni ostaci koji potvrđuju postojanje liburnske luke, a na brdu Gradina nalazimo liburnske suhozidne bedeme. Liburnski Colentum s vremenom se transformirao u rimski gradić, a kao dokaz tome nalazimo ostatke sačuvane ville rusticae koja se nalazi dijelom u moru dijelom na kopnu poluotoka Gradine. Ovo arheološko nalazište započelo se 2010. godine ponovo istraživati nakon stanke od gotovo pola stoljeća, i od tada do danas na ovom su području provedeni brojni projekti i istraživanja koja su donijela značajne rezultate. Za Colentum se nerijetko kaže da je „grad mozaika“ jer gdje god se zakopa, pronalaze se ostaci mozaika, često i trobojnih što je, prema kazivanjima stručnjaka prava rijetkost. U suradnji i uz financijsku podršku NP Krka, udruga Argonauta do sada je provela projekte čiji su rezultati bili prva lutkarska predstava za djecu predškolske dobi, sudjelovanje na manifestaciji “Burnumske ide” sa svrhom učenja na primjeru dobre prakse, te organizacija manifestacije “Noć Colentuma” koja uvelike pridonosi valorizaciji arheološkog lokaliteta Colentum.

Kroz projekt „18 milja od ušća Krke“ udruga Argonauta će u suradnji sa suradnicima iz lokalne zajednice, posebno glavnim organizatorom, Turističkom zajednicom Općine Murter- Kornati nastaviti raditi na unaprjeđenju manifestacije „Noć Colentuma“. Aktivno sudjelovanje u organizaciji i provedbi prethodnih manifestacija predstavlja dobru bazu za bolju organizaciju budućih manifestacija, poboljšanje prethodnih i uvođenje novih aktivnosti manifestacije. S tim u vezi  projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Koordinacijski sastanak organizatora manifestacije „Noć Colentuma 2018.“
  2. Nastavak „Male škole kazališta“
  3. Organizacija sajamskog dijela manifestacije „Noć Colentuma“

Projektne aktivnosti fokusirane su na valorizaciju ovog arheološkog nalazišta u svrhu očuvanja materijalne baštine, podizanja kvalitete života lokalne zajednice, osnaživanja međusektorske suradnje, očuvanja prirode i okoliša te informiranja javnosti.

CILJEVI: Glavni cilj ovog projekta je turistička valorizacija manifestacije „Noć Colentuma 2018.“ u svrhu održivog razvoja arheološkog nalazišta Colentum u Murteru. Specifični ciljevi su: • Revitalizacija dramskog amaterizma u Murteru kroz Malu školu kazališta. • Jačanje suradnje privatnog, javnog i civilnog sektora lokalne zajednice i šire. • Promocija arheološkog nalazišta Colentum.

KORISNICI: Lokalno stanovništvo, turisti, posjetitelji

DONATOR: JU NP Krka

TRAJANJE: Kolovoz 2018.- Ožujak 2019.

VRIJEDNOST: 3.900,00 Kn

Najava projekta

Suhozidna Ekstravaganca 4 i 5

Projekt „Suhozidna Ekstravaganca 4 i 5“ provest će se kroz program Erasmus+ u okviru Ključne aktivnosti  1 tj. Europske volonterske službe/ Europskih snaga solidarnosti. Projekt podupire Agencija za mobilnost i programe Europske Unije. Na projektu će sudjelovati 30 mladih iz 5 europskih zemalja: Turske, Bugarske, Poljske, Španjolske i Italije. U mjesec dana volonterske službe mladi će se osvijestiti o važnosti zaštite i očuvanja kulturne baštine, učiti o drugim kulturama i prihvaćanju različitosti, promicati volonterizam i aktivno građanstvo. Ova volonterska služba imat će veliki utjecaj na lokalnu zajednicu u smislu osvještavanja zajednice o mogućnostima u okviru programa Erasmus+ te značaja arheološkog lokaliteta Colentum.

Većina aktivnosti projekta „Suhozidna Ekstravaganca 4 i 5“ provodit će se na lokalitetu arheološkog nalazišta Colentum, uz nadzor i suradnju stručnjaka iz Muzeja Grada Šibenika. Projektom će se staviti veći naglasak na promociju lokaliteta i otoka Murtera što će imati utjecaja i na podizanje svijesti lokalne zajednice o važnosti očuvanja lokaliteta, ali i podizanja svijesti mladih o važnosti zaštite i promocije zajedničke, Europske kulturne baštine. Dio aktivnosti volontera odnosit će se i na osmišljavanje dodatne ponude arheološkog nalazišta, u smislu kreiranja radionica i igri na temu Colentuma, što će proširiti znanja volontera sudionika o arheološkom lokalitetu Colentum i podići svijest o potencijalu kulturne baštine.

CILJ: Promovirati arheološko nalazište Colentum kao vrijedan dio europske kulturne baštine; unaprijediti znanje i podići svijest o vrijednostima kulturno/arheološke baštine i njihova potencijala za održivi razvoj ruralne sredine; poticanje mladih na građanski aktivizam i volonterizam; predstavljanje mogućnosti u okviru programa Erasmus +.

KORISNICI: Organizacije civilnog društva iz 5 Europskih zemalja, 30 mladih tj. volonteri sudionici EVS/ESS službe, lokalna zajednica, lokalna samouprava.

PARTNERI: Associazione di promozione sociale Joint iz Italije, Semper Avanti Stowarzyszenie iz Poljaske, Alternativi International iz Bugarske, Asociación Arrabal-AID iz Španjolske, Akdeniz Ucuncu Goz Egitim ve Genclik Dernegi iz Turske

DONATORI: Agencija za mobilnost i programe EU u sklopu EU programa “Erasmus+”

TRAJANJE: 01. Svibnja 2018.-31. Prosinca 2019.

VRIJEDNOST: 32.610,00 EUR

 

+