Projekti u tijeku

Novosti, Projekti u tijeku

Udruga Argonauta kroz prekograničnu suradnju radi nam očuvanju baštine i obogaćivanju turističke ponude na Murteru

Podvodni park skulptura, edukativne staze o kulturnom i povijesnom nasljeđu, te turistička web stranica sa srodnom aplikacijom o povezanosti tradicije i prirode na otoku Murteru. Sve će to biti rezultati prekograničnog projekta Tangram, kroz kojega je Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta prošlog tjedna ugostila partnerske organizacije iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije. Dvodnevni sastanak bio je savršena prilika za otkrivanje arheološkog nalazišta Colentuma i svega što Murter može ponuditi turistima u kombinaciji bogate ostavštine i netaknute prirode.

 

Planovi za razvoj održivog Murtera

– Nakon rekapitulacije svih projektnih aktivnosti, predstavili smo plan naših daljnjih aktivnosti, koji se bazira na viziji održivog Murtera do 2030. godine, kroz kojega želimo potaknuti daljnji razvoj zelene zajednice bez plastike, uz fokus na očuvanju bioraznolikosti mora i prirode. Tome će uvelike pridonijeti i atraktivni podvodni park skulptura, dok će edukativne staze s ilustracijama i detaljnim opisima predstaviti mnogima nepoznatu stranu povijesti našeg otoka. Naposljetku, sve zaokružuje turistička web stranica s povezanom mobilnom aplikacijom, s ponovnim naglaskom na zaštitu prirode pod Natura 2000 lokacijama na ovom području, pri čemu turistima, ali i lokalnom stanovništvu dodatno želimo približiti našu viziju održivog Murtera – ukazuje Sanja Kovačev, izvršna direktorica udruge Argonauta i voditeljica programa Valorizacije baštine u turizmu, naglašavajući kako će sve navedeno biti realizirano do kraja siječnja 2023. godine, do kada traje i sam projekt

Tangram.

 

Razvoj mreže parkova u ovom dijelu Europe

Argonauta je kroz ovaj projekt provela i sastanke s dionicima u turizmu, kroz koje je uzela u obzir sve ideje, prijedloge i kritike lokalnog stanovništva, te uz pomoć njihovih osvrta razvila lokalni akcijski plan. Upravo je ta strategija, u kombinaciji s akcijskim planovima organizacija iz Monze i Ostellata u Italiji, Banja Luke u Bosni i Hercegovini, Niša i Banata u Srbiji, Evije u Grčkoj, Vlore u Albaniji te Kranja i Bohinja u Sloveniji, doprinijela razvoju transnacionalnog plana razvoja mreže parkova i vrtova u ovom dijelu Europe. Iako je taj dalekosežni plan još u nastanku, poznato je da će biti orijentiran u 6 glavnih smjerova – zaštiti i očuvanju prirode, obrazovanju lokalnog stanovništva i mladih, razvoju infrastrukture, promociji i marketingu, održivosti, te jasnijem teritorijalnom menadžmentu uz kojega istovremeno može napredovati i gospodarstvo i turizam. Sve su ovo bili zaključci sastanka projekta Tangram na Murteru, koji prema mišljenju svih partnera postavlja odlične temelje za razvoj mreže kroz koju se već razmjenjuju znanja, vještine i primjeri dobre prakse, a krajnji rezultat ipak najviše na ruku ide lokalnom stanovništvu i potencijalnim turistima.

 

Projekt „TANGRAM – Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist  marketplace“, provodi Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta. Projekt sufinancira Europska Unija u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG ADRION Adriatic-Ionian programa, iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Ukupna vrijednost projekta je 1.645.945,00 eura, a trajanje od 02.01.2020. do 31.01.2023. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta.

 

Projekti u tijeku

Okusi iz amfore

Projekt “Okusi iz amfore” bit će doprinos vrednovanju maritimne baštine na području FLAG-a Galeb, kroz inovativan pristup popularizaciji i tematiziranju ribarstva i maritimne baštine inspiriran povezivanjem antičke resursne osnove arheološkog nalazišta Colentum, povijesnog značaja amfore i suvremene gastro ponude murterskih ugostitelja. Provedba projekta rezultirat će nagradnom igrom naziva „ Okusi iz amfore“ kao testiranim inovativnim marketinškim proizvodom kojim će se moći promovirati maritimna baština Murtera, kroz poveznicu amfore i lokalne gastronomije te skrenuti pozornost javnosti na budući posjetiteljsko-interpretacijski centar Kuća amfore – Amphorarium.

CILJEVI: Specifični ciljevi ovog projekta doprinose promociji i održivom korištenju ribarske i maritimne baštine Murtera i FLAG područja predstavljanjem kroz simbol amfore, kao antičke ambalaže za esencijalne namirnice. Njome će se prezentirati moderno interpretirani »okusi«, temeljeni na tradiciji i povijesnim izvorima koje želimo da posjetitelj kod murterskih ugostitelja »okusi« i »iskusi« te ponese doživljeno, urezano u osjetila i time postane promotor prostora (Murtera i FLAG područja) i njegove maritimne baštine. Ovim će se projektom također doprinijeti edukaciji lokalne zajednice, a osobito lokalnih ugostitelja i ribara/prerađivača da sudjelovanjem u projektu ojačaju svoje kapacitete, nudeći inovativne proizvode ribarstva kroz gastro ponudu s odmakom, koristeći antički dio povijesne i kulturne ostavštine kao inspiraciju za novu ponudu. Uz to, manifestacija Noć Colentuma obogatit će se komponentama koje će postati marketinški mehanizam za promociju lokalne gastronomije, ribarstva i maritimne baštine inspirirane antičkim nasljeđem Murtera i FLAG područja.

KORISNICI: Lokalni murterski ugostitelji, prerađivači ribe i ribari te posjetitelji Murtera

PARTNERI: Općina Murter-Kornati i TZ Murter-Kornati

Donatori: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo, FLAG Galeb

TRAJANJE: 30.09.2021. – 29.09.2022.

VRIJEDNOST: 148.846,00kn

Projekti u tijeku

Edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti ribarske I pomorske baštine

Kao dio aktivnosti na Colentumu u sklopu projekta Okusi iz amfore kojeg provodi udruga Argonauta u partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Murter- Kornati i Općinom Murter- Kornati provode se edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti ribarske ili pomorske baštine za ugostitelje, ribare i prerađivače ribe.

Na prvoj radionici upoznali smo se s namirnicama korištenim u vrijeme Colentuma, razmijenili iskustva među okupljenim ribarima, prerađivačima ribe i ugostiteljima te zajedničkim snagama, vođeni edukatoricama Centra za kulturu prehrane, proučili načine konzerviranja ribe i osmislili nova jela inspirirana prošlošću.

Saznajte više

Projekt Tangram

Akronim projekta TANGRAM, skračenica je za puni naziv koji glasi: “Transnacionalni resursi nacionalnih parkova i parkova prirode na jadransko-jonskom turističkom tržištu”/”Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace”.

Ovaj projekt na kojemu udruga Argonauta sudjeluje kao partner, otpočeo je 1. veljače 2020. a trajat će do 31.srpnja 2022. Projekt je financiran u sklopu Interreg programa ADRION kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund (ERDF)) i IPAII fondove.

Sažetak projekta: ADRION regija predstavlja jednu od najbogatijih regija u Europi u terminima kulturne raznolikosti s izrazitim bogatstvom različitih kultura, tradicija, jezika, religija i arhitektonske baštine, u rasponu od Antike do modrenog doba.

No ipak razina pristupačnosti i prezentacije kulturnih i krajobraznih turističkih atrakcija značajno varira među zemljama ovog područja, a najviše u razini pristupačnosti nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih dijelova prirode kao turističkih atrakcija.

Projekt TANGRAM pružit će inpute i rješenja s ciljem razvoja optimalnog okvira za koordinaciju odgovarajućih aktivnosti i podržat će razvoj transnacionalnih strategija za zajedničku promociju zaštićenih dijelova prirode (NP,PP i dr.) u Jadransko-jonskoj regiji, kao turističkih destinacija, zahvaljujući razvoju TANGRAM Transnacionalne mreže, koja će pak biti razvijena kroz benchmarking proces najboljih praksi u regiji.

Lokalne inicijative ne nadopunjuju se i ne slijede uvijek integrirani pristup, ali će kroz ovaj projekt biti uključene u lokalne akcijske planove i u Transnacionalni akcijski plan, koji će identificirati buduće zajedničke aktivnosti na ADRION području.

TANGRAM će poduprijeti modele održivog turizma kroz valorizaciju i promociju zaštičenih dijelova prirode kao turističkih destinacija, umreženih s ostalim glavnim kulturnim i prirodnim resursima Jadransko-jonske regije, na temelju zajednički razvijenih metodoloških alata i novim sustavom upravljanja temeljenim na participativnom pristupu.

Drugačiji set ponude turističkih proizvoda, temeljen na jedinstvenom i inovativnom transnacionalnom modelu, obogatit će turističku ponudu ADRION regije i omogućiti tokove turista, posebno izvan glavne sezone, stimulirati konkurentnost malih i srednjih poduzeća, poboljšati javne i private transnacionalne suradnje među dionicima u lancu turističke ponude i  podići kvalitetu života lokalnog stanovništva, što će biti testirano lokalnim pilot akcijama.

CILJEVI: Svrha projekta je izgradnja i promicanje turističkog brenda ADRION, promocijom održive valorizacije i integracije brenda u turističku ponudu nacionalnih parkova i parkova prirode kao turističkih resursa s dodatnim potencijalom, kroz inovativan siustav upravljanja temeljen na suradnji između dionika.

KORISNICI: Jedinice lokalne/regionalne samouprave; Ministarstva, Javne institucije iz turističkog sektora; Pružatelji javnih usluga/infrastrukture; Javne ustanove za zaštitu prirode; Zainteresirane javnosti uključujući OCD-ove; Sveučiliišta i istraživački instituti; Mala i srednja poduzeća (SME); Organizacije za podršku poduzetništvu; Opća javnost; Turisti.

PARTNERI: NOSITELJ: Općina Monza – Italija; PARTNERI: Udruga Argonauta – Murter, Hrvatska; DELTA 2000 Consortium Company with limited liability – Italija; RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica – Slovenija; Tourism Bohinj – Slovenija; Development Agency of Evia SA – DAE – ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) – Grčka; CSO Proactive – Srbija; Regional Agency for Socio-Economic Development – Banat – Srbija; Banja Luka Tourist Board – Bosna i Hercegovina; University of Vlora “Ismail Qemali” – Albanija.

Donatori: EU kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund (ERDF)) i IPAII fondove

TRAJANJE: 30 mjeseci 01.02.2020. – 31.07.2022.

VRIJEDNOST: 1 645 945.00 eur

Projekti u tijeku

Stone and sail Extravaganza

CILJEVI: Cilj projekta je unaprijediti znanje i podići svijest o vrijednostima kulturne (arheološke i pomorske) baštine kao zajedničke europske vrijednosti i iskoristiti potencijale u smislu održivog razvoja ruralnih zajednica kroz povezivanje lokalne i međunarodne mladeži.

KORISNICI: Ciljna skupina projekta je 10 ESC volontera iz Španjolske, Francuske, Poljske i Bugarske. Konkretno, aktivnosti u koje smo uključili ESC volontere u 2021. mogli bismo grupirati i po temama; 1. Arheološko nalazište Colentum i stari vojni kompleks Raduč: – pomoć u pripremi za arheološka iskopavanja i konzervaciju; – pomoć u pripremi za obnovu suhozida na mjestu; – pomoć u obnovi suhozida; – akcije čišćenja plaža i šuma na području Colentuma i Raduča; – pomoć u promociji arheoloških nalazišta (medijska produkcija: video, bilten, postovi, članci, edukativne igre…) 2. Tradicija latinskog idra: – Radionica video produkcije; Izrada promotivnog videa; Interpretativno predavanje o tradiciji latinskog jedra; Posjet Betinskom muzeju drvene brodogradnje; Pomoć u međunarodnom promicanju tradicije latinskog jedra; Pomoć pri prijevodu web stranice Latinskog idra na engleski. Također, ovi mladi ljudi imat će priliku u Murteru iskusiti njima novu kulturu, kako nacionalnu tako i lokalnu. Uz to, volonteri će kroz ovaj projekt poboljšali svoje vještine i kompetencije za osobni, obrazovni, socijalni, građanski, kulturni i profesionalni razvoj koji ih je osnažio i zasigurno pozitivno utjecao na njihovo samopouzdanje.

PARTNERI: Španjolska – Brújula Intercultural association, Francuska – CRIJ Centre-Val de Loire i Poljska Semper Avanti

Donatori: Europske snage solidarnosti i Agencija za mobilnost i EU programe

TRAJANJE: 1/9/2021 – 31/12/2021

VRIJEDNOST: 11.000,00 EUR

Dječje igralište kod Cisterne

Kroz natječaj LAG-a More 249 osigurano bespovratnih 214.962,50 kuna za izgradnju dječjeg igrališta pokraj rimske cisterne na poluotoku Gradina.

Unutar Mjere 19 ,,Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, od strane LAG-a,,More 249″, Općini Murter Kornati odobrena su sredstva u sklopu natječaja “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Riječ je o iznosu od 214.962,50 kuna, a Predmetni Zahtjev za potporu zaprimljen je u ured LAG-a ,,More 249″ prošle godine, te konačno odobren u srpnju 2020. godine.

Sredstva se, prema odobrenom projektu i namjeni predviđena za dječje tematsko povijesno igralište na platou kod rimske cisterne. Igralište će sastojati od sustava dječjih igrala, te gumirane podloge, ograde i urbane opreme poput stolova, klupa i koševa za smeće. Radovi se predviđaju do kraja 2020. godine.

Kad se na ovakvo igralište nadoveže projekt za Arheološki park Colentum koji je veliki pothvat za skoriju budućnost, uz novo igralište upotpuniti će se intepretacija priče o antičkom gradu Colentumu.

Projekti u tijeku

Projekt Historic

Project title:

HISTORIC: Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia

Funding Programme:

Program Interreg Italy-Croatia 2014-2020 funded by the European Regional Development Fund

Priority 3.1 – Make natural and cultural heritage leverage for sustainable and more balanced territorial development

Duration:

Start: 01.01.2019 – End: 30.06.2021 (30 months)

Project Partnership:

Lead Partner: Sistemi Territoriali S.p.A. (IT)

PP1: Municipality of Rovigo (IT)

PP2: University of Padua – Department of Cultural Heritages (IT)

PP3: Regional Agency for the Right to Study – ESU Venice (IT)

PP4: Municipality of Medulin (HR)

PP5: Municipality of Murter-Kornati (HR)

Description:

The Northern Adriatic Sea has been the theatre of trades and migrations since the prehistoric age. The cultural and natural bonds are largely acknowledged nowadays even if they remain under perceived by the general public and mass-tourists consuming tourism resources at a frantic pace.

In fact, while tourism has the potential to enhance and preserve the tangible and intangible cultural heritage on which it relies, if it is not managed and controlled, it can also degrade and irreversibly damage this valuable resource. On the contrary, the cultural valorization of historic heritages is key for creating an all-year-long sustainable tourism product.

The challenges that the project is tackling are related to:

  • more conscious use of the cultural heritage, which could be sustainable and responsible;
  • more inclusive participation of locals and multilevel stakeholders;
  • smarter coordination between the various sectors and administrative institutions working on both sides of the Adriatic Sea (such as transport planning, heritage, environment);
  • better management of tourist flows, optimizing seasonal flows to be redirected from the center to the periphery, throughout the year with a planned and shared technological approach between Italy and Croatia;
  • improved accessibilities to natural and cultural heritage destinations for people with disabilities thanks to the deployment of Augmented Reality, virtual and web applications and Small scale investments in infrastructures.

Budget:

Total: 2.432.995,75 €

ERDF contribution: 2.068.046,37 €

Links:

https://www.italy-croatia.eu/

https://web.facebook.com/historicitalycroatia

+