Projekti u tijeku

Udruga Argonauta kroz prekograničnu suradnju radi nam očuvanju baštine i obogaćivanju turističke ponude na Murteru

Podvodni park skulptura, edukativne staze o kulturnom i povijesnom nasljeđu, te turistička web stranica sa srodnom aplikacijom o povezanosti tradicije i prirode na otoku Murteru. Sve će to biti rezultati…

Okusi iz amfore

Projekt “Okusi iz amfore” bit će doprinos vrednovanju maritimne baštine na području FLAG-a Galeb, kroz inovativan pristup popularizaciji i tematiziranju ribarstva i maritimne baštine inspiriran povezivanjem antičke resursne osnove arheološkog…

Edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti ribarske I pomorske baštine

Kao dio aktivnosti na Colentumu u sklopu projekta Okusi iz amfore kojeg provodi udruga Argonauta u partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Murter- Kornati i Općinom Murter- Kornati provode se edukativne…

Projekt Tangram

Akronim projekta TANGRAM, skračenica je za puni naziv koji glasi: “Transnacionalni resursi nacionalnih parkova i parkova prirode na jadransko-jonskom turističkom tržištu”/”Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist…

Stone and sail Extravaganza

CILJEVI: Cilj projekta je unaprijediti znanje i podići svijest o vrijednostima kulturne (arheološke i pomorske) baštine kao zajedničke europske vrijednosti i iskoristiti potencijale u smislu održivog razvoja ruralnih zajednica kroz…

Dječje igralište kod Cisterne

Kroz natječaj LAG-a More 249 osigurano bespovratnih 214.962,50 kuna za izgradnju dječjeg igrališta pokraj rimske cisterne na poluotoku Gradina. Unutar Mjere 19 ,,Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD –…

Projekt Historic

Project title: HISTORIC: Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia Funding Programme: Program Interreg Italy-Croatia 2014-2020 funded by the European Regional Development Fund Priority 3.1 –…

Arheološko- rekreacijski park Colentum

Cilj projekta jest na prostoru poluotoka Gradina na otoku Murteru urediti arheološko-rekreacijski park koji će arheološko nalazište Colentum transformirati u prvoklasnu turističku atrakciju te biti platforma za razvoj kulturnog, edukativnog…

+